Kinderraad

De leerlingenraad stelt zich voor:

Ook dit jaar is er een leerlingenraad gekozen op onze school.
De raad, die zo'n vier keer per schooljaar bijeen komt, wordt gevormd door kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Tijdens de bijeenkomsten van de leerlingenraad worden onderwerpen besproken die door de kinderen zelf of door school worden ingebracht. Dit kan variëren van het kenbaar maken van wensen met betrekking tot de speelplaats, tot evalueren van activiteiten en lesmethodes.