Coöperatief leren

Coöperatieve werkvormen

Op onze school maken we gebruik van coöperatieve werkvormen. We vinden het namelijk belangrijk dat leerlingen in staat zijn om van en met elkaar te leren.

Coöperatief leren houdt in dat kinderen met elkaar leren samenwerken om zo tot een hoger leerrendement te komen. 
Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief werken is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen.

Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine groepjes. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. 
De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden.   

Gedurende het hele schooljaar werken we in alle groepen 2x  per week met een didactische structuur. Een didactische structuur is een samenwerkingsvorm. Alle structuren, die voor de desbetreffende groep geschikt zijn,worden daarbij ingezet.   

Dit zijn de didactische structuren die op onze school aan bod komen: 
 

Groep 1- 2: Binnen Buiten Kring, Tweetalcoach, Tweepraat en Mix en Koppel 
Groep 3 en 4: Binnen Buiten Kring, Tweetalcoach, Tweepraat, Mix en Koppel, Tafelronde per  tweetal en Zoek iemand die
Groep 5 t/m 8: Binnen Buiten Kring, Tweetalcoach, Tweepraat, Mix en Koppel, Tafelronde per tweetal, Zoek iemand die, Tweegesprek op tijd en TweeVergelijk per Tweetal.

Optioneel voor groep 1 t/m 8: Zoek de Valse

Als u meer wilt weten over de afzonderlijke werkvormen, kunt u hier een uitleg vinden. Dan weet u waar uw kind het over heeft als het vertelt over bijvoorbeeld ‘Binnen Buiten Kring’ of ‘Tweepraat’:

Binnen Buitenkring 
TweetalCoach
Tweepraat
Mix en Koppel
Tafelronde per tweetal
Zoek iemand die
Tweegesprek op tijd
TweeVergelijk per Tweetal