×

Bericht

No or incomplete credentials defined for album: De Auto

"Frisse school"

  • Een slecht binnenmilieu in klaslokalen heeft invloed op de leerprestaties. Leerlingen maken beduidend meer fouten bij te weinig frisse lucht. Elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot circa 15% betere leerprestaties. Verbetering van de binnenluchtkwaliteit kan op termijn dus resulteren in een verhoging van de CITO-scores!
  • De povere kwaliteit van het binnenmilieu leidt tot meer gezondheidsklachten. In 80% van de klaslokalen is de CO2-concentratie veel te hoog, een indicatie voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Dit heeft een negatieve invloed op het ziekteverzuim van leerkrachten en leerlingen. Andere veel voorkomende problemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, te hoge temperaturen in de zomer en problemen met daglicht en verlichting.
  • Uit CO2-metingen blijkt dat de situatie in scholen vele malen slechter is dan in kantoren en gevangenissen!

(bron: website ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)


Frisse schoolWij zijn er trots op dat de KlimOp de eerste ‘Frisse school’ van de gemeente Loon op Zand is. Vorig jaar zijn een flink aantal aanpassingen gedaan, zoals het aanbrengen van een nieuw verwarmingssysteem, zonneschermen, speciale verlichting en een speciale coating op het dak. Deze maatregelen zijn bedoeld om de luchtkwaliteit in de school te verbeteren.

Veel scholen hebben te maken met een slecht binnenklimaat waardoor kinderen en leerkrachten te maken hebben met hoofdpijn en verminderde concentratie. Onze school heeft veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van deze situatie. Een samenwerking tussen de directie en medezeggenschapsraad van de school, Leerrijk!, de gemeente Loon op Zand en het Astmafonds heeft ertoe geleid dat de school grondig werd aangepakt. De verwarming werd vervangen door een nieuw systeem dat verwarmt en ventileert en zo de lucht schoon houdt. Daarnaast zijn de screens vervangen door zonneschermen waardoor de lucht in de lokalen minder opwarmt. Ook de verlichting is aangepast zodat er minder warmte in de klaslokalen gebracht wordt. Tot slot werd een speciale laag op het dak van de school geplaatst zodat, zeker in de warme zomermaanden, de hitte zoveel mogelijk buiten de school blijft.

 

Meer informatie:

Krantenartikel 'KlimOp wordt fris'

TNO-rapport 'Het effect van ventilatie op de cognitieve prestaties van leerlingen op een basisschool'

Informatie over 'Frisse scholen' op de website van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Publicatie 'De frisse basisschool'