Informatie over de school

Kindgericht

Kleinschalig

Kwaliteit

 

Wat vinden wij belangrijk op onze school?

  • Rust, regelmaat en orde
  • Goede relatie tussen kinderen, leerkrachten en ouders
  • Een prettige klassensfeer
  • Veiligheid
  • Extra hulp voor kinderen die dat nodig hebben
  • Voorrang voor veiligheid en gezondheid van het kind
  • Aandacht voor ieder kind
  • Goede en moderne leermethoden en leermiddelen
  • Zelfstandigheid en samenwerking

Onze school staat in Kaatsheuvel in de wijk Berndijk. Een vrij rustige wijk waarin zowel de oorspronkelijke Kaatsheuvelse bevolking woont als veel nieuwe inwoners van deze gemeente. Er zitten ongeveer 95 leerlingen op onze school, verdeeld over vier groepen. Op de Klimop werken 7 leerkrachten al dan niet fulltime, een intern begeleider, onderwijsassistent, directie en onderwijs ondersteunend personeel.

De school heeft een eigen gymzaal. Aansluitend aan onze speelplaats ligt een openbaar speelterrein, waar wij als school ook veel gebruik van maken. Er zijn goede verkeersveiligheidsvoorzieningen rondom de school getroffen.

Onze school bevindt zich in een fusietraject met bs Theresia. Op de huidige locatie van de KlimOp zal een nieuwe school gebouwd worden, waarin de KlimOp en Theresia samen een nieuwe school gaan vormen. Naar verwachting zal dit gebouw schooljaar 2021-2022 in gebruik genomen kunnen worden. Op termijn zullen wij naar een tijdelijke locatie in de buurt van de KlimOp verhuizen om de nieuwbouw te kunnen realiseren.

U kunt meer lezen in de Schoolgids en op deze site onder het kopje 'visie en missie'.