Ons rapport

Onderwijsinspectie

Kent u het nog? Toen u op school zat kwam er eens in de zoveel tijd een ‘inspecteur’ langs. Dan werd gecontroleerd of de school wel goed onderwijs gaf.

Maar weet u dat de inspecteur nog steeds komt?

Een school moet het onderwijs aanbieden dat leerlingen nodig hebben, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en zoveel mogelijk leren. Elke school wordt ten minste eens in de vier jaar door een inspecteur bezocht, ook als er geen aanwijsbare risico's zijn.

Als de analyse geen risico’s laat zien, dan heeft het ministerie van onderwijs vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs op de school. Er is geen nader onderzoek of intensivering van het toezicht nodig en de school krijgtbasistoezicht. Basistoezicht betekent dus dat de kwaliteit van het onderwijs op die school voldoende is.

Al jaren valt de KlimOp onder het basistoezicht. Wij voldoen aan de eisen die aan goed onderwijs gesteld worden.  De rapporten die de scholen krijgen zijn openbaar en kunt u vinden op de site van de Inspectie van het Onderwijs.

Eén puntje waar we op de KlimOp al jaren trots op zijn willen we u niet onthouden: de uiteindelijke resultaten die leerlingen aan het eind van de basisschool behalen liggen bóven de verwachtingen die gesteld mogen worden t.a.v. de leerlingpopulatie. En dat is mooi!

OpbrengstenLegenda

Een vier is het beste!

Indien u vragen heeft over de de werkwijze van de onderwijsinspectie of over de rapporten van de KlimOp dan kunt u terecht bij Ingrid Stokkermans, directeur.