Overblijven / TSO Club

thumbnail tso club 600 x 166

 

Overblijven op BS KlimOp

De TSO CLUB voert het overblijven uit op de KlimOp.
De belangrijkste taak is om het overblijven voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. Voor een kind betekent dat al snel dat het vertrouwd moet zijn.
De kinderen blijven over in de aula van de school. Zij gaan na het eten van hun boterham met de overblijfkrachten naar buiten. 
Ga voor meer informatie en inschrijven naar: tsoclub.nl/klimop

Met vragen kunt u terecht bij Margreet Ophorst, de coördinator van de TSOclub: margreet@tsoclub.nl