×

Bericht

No or incomplete credentials defined for album: De Auto

Schoolgids, schoolplan en schoolondersteuningsprofiel

In de schoolgids vindt u praktische informatie als school-, gymtijden en verlofregelingen. Daarnaast kunt u meer lezen over visie van de school en de lesprogramma's. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, dan bent u welkom eenafspraak te maken met Ingrid Stokkermans, directeur.

Schoolgids KlimOp 2020-2021

In het schoolplan (De BERK) kunt u lezen hoe we ons als fusieschool de komende jaren verder willen ontwikkelen en de kwaliteit van ons onderwijs steeds verder willen verbeteren.

Schoolplan De BERK

In het ondersteuningsprofiel brengen we in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven we aan welke stappen we zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren.

Schoolondersteuningsprofiel KlimOp