×

Bericht

No or incomplete credentials defined for album: De Auto

Vakantierooster

Gedurende het schooljaar zijn er vakanties en vrije dagen ingepland. Wat betreft de vakanties volgen wij het advies van het Brabants Overleg Orgaan. Naast de vakanties zijn er nog een aantal vrije dagen voor uw kind ingepland. Dit zijn dagen waarop het team een scholing volgt of overleg heeft. 

Studiedagen team

1 oktober (middag), 6 december, 28 januari (middag), 26 maart (middag), 4 mei, 20 mei

Herfstvakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 28 februari 2020

2e Paasdag

13 april 2020

Meivakantie

20 april t/m 1 mei 2020

Bevrijdingsdag

5 mei 2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

2e Pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020