×

Bericht

No or incomplete credentials defined for album: De Auto

Wat doet de GGD?

Wat doet de jeugdgezondheidszorg (JGZ)?
Bij de aanvang van de basisschoolperiode wordt de zorg voor uw kind van het consultatiebureau overgenomen door de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). Aan onze basisschool is een team van de GGD verbonden bestaande uit:
-    Jeugdarts (mw. Mariëtte Kwik)                                            
-    Logopediste (mw. Hanneke Formanoy)
-    Sociaal verpleegkundige (mw. Caroline van Oirschot)
-    Assistente (mw. Lia. v. Dalen).
Het team wordt verder ondersteund door een jeugdpsycholoog. De medewerkers hebben als doel een gezonde, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bijkinderen van vier tot negentien jaar te bevorderen. 

Wat doet de GGD op onze school?
5-jarigen: Vroegtijdig opsporen van spraak-, taal- en stemstoornissen door de logopedist door middel van een vragenlijst. Naar aanleiding van de uitkomst van deze vragenlijstkan het kind in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek.
Groep 2: Gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en assistente in het bijzijn van de ouders. Er wordt gekeken naar de gezondheid, (sociaal-emotionele)ontwikkeling en groei.
Groep 7: Kort onderzoek door de assistente waarbij wordt gekeken naar:lengte, gewicht, gezichtsvermogen en kleuren zien. Ouders worden hiervoor niet uitgenodigd, maar krijgen na afloop van het onderzoek schriftelijk bericht over de bevindingen. 

Spreekuur
De sociaal verpleegkundige houdt een aantal keer per jaar een spreekuur op school voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. U kunt hier terecht voor vragen over groei, ontwikkeling, lichaamshouding, zien en horen, bedplassen, pesten, lichaamsverzorging, hoofdluis, eet- en slaapgewoonten en andere vragen over opvoeden. Data waarop de spreekuren dit schooljaar worden gegeven worden via de nieuwsbrief en posters in de school bekend gemaakt. Naast de bovengenoemde structurele contacten kunnen ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten bij de afdeling jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over gezondheid en opvoeding en voor een onderzoek op verzoek.

Telefoonnummer: 0900 - 463 6443.