Wat doet de jeugdgezondheidszorg (JGZ)?
In de basisschoolperiode loopt de zorg voor uw kind van het consultatiebureau gewoon door bij de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). Aan onze basisschool is een team van de GGD verbonden bestaande uit:Aan onze basisschool is een team van de GGD verbonden bestaande uit:
-    Jeugdarts (mw. M. Quik)                                            
-    Jeugdverpleegkundige (mw. C.van Oirschot)
Het team wordt ondersteund door een jeugdpsycholoog. De medewerkers hebben als doel een gezonde, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bij kinderen van vier tot negentien jaar te bevorderen. 

Wat doet de GGD in de schoolperiode?
5-jarigen: 
Gezondheidsonderzoek door de jeugdarts op het consultatie bureau in het bijzijn van de ouders. Er wordt gekeken naar de gezondheid, (sociaal-emotionele) ontwikkeling en groei. De kinderen worden gewogen, gemeten en er wordt een gehooronderzoek gedaan.
9-10 jarigen:
Gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige op het consultatie bureau in het bijzijn van de ouders. Er wordt gekeken naar de gezondheid, (sociaal-emotionele) ontwikkeling en groei. De kinderen worden gewogen, gemeten en krijgen mits ouders daarvoor kiezen twee inentingen. De BMR en DTP.

Spreekuur
De jeugdverpleegkundige houdt een aantal keer per jaar een spreekuur op school voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. U kunt hier terecht voor vragen over groei, ontwikkeling, lichaamshouding, zien en horen, bedplassen, pesten, lichaamsverzorging, hoofdluis, eet- en slaapgewoonten en andere vragen over opvoeden.
Data waarop de spreekuren dit schooljaar plaatsvinden, worden via de nieuwsbrief met u gedeeld.

Naast de bovengenoemde structurele contacten kunnen ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten bij de afdeling jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over gezondheid en opvoeding en voor een onderzoek op verzoek.Telefoonnummer: 0900-4636443.

Vroegtijdig opsporen van spraak-, taal- en stemstoornissen door de logopedist gebeurt door middel van een vragenlijst. Naar aanleiding van de uitkomst van deze vragenlijst kan het kind in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek.