×

Bericht

No or incomplete credentials defined for album: De Auto

Medezeggenschapsraad

 

 

De inspraak en medezeggenschap van ouders en personeel met betrekking tot het schoolbeleid is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad, samengesteld uit ouders en teamleden, heeft advies- en instemmingsrecht bij verschillende onderwijskundige en organisatorische zaken. De directeur heeft geen officiële zitting in de raad maar woont de vergaderingen wel bij. Hij kan over verschillende zaken tekst en uitleg geven.

De MR heeft overleg over o.a. de volgende onderwerpen:

  • ouderparticipatie
  • zorg voor de leerlingen
  • personeelsbeleid
  • schoolplan
  • schoolvakanties

De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen, openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.


Indien u meer wilt lezen over medezeggenschap op school kunt u onder meer terecht op de site van de 
Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO)